STRUČNA OBUKA – priprema za polaganje stručnog ispita za procenu rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća

Loading Map....

Datum/Vreme
Datum - 13/06/2016 - 17/06/2016
09:30 - 15:00

Lokacija
Niš

Kategorija


Poštovani,
pozivamo Vas na stručnu obuku za osposobljavanje lica za izvršavanje poslova zaštite i spasavanja i polaganje stručnog ispita za dobijanje licence za izradu Procene ugroženosti i Planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama.
U cilju osposobljavanja izabranih lica za izvršavanje poslova zaštite i spasavanja, “S4 GLOBALNA BEZBEDNOST” i „REGIONALNA ASOCIJACIJA ZA BEZBEDNOST I KRIZNI MENADžMENT“ u Nišu, organizuju STRUČNU OBUKU za sticanje znanja u vezi sa planiranjem i sprovođenjem preventivnih i operativnih mera i zadataka sistema zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama. Stručna obuka se organizuje u skladu sa Zakonom o vanrednim situacijama Republike Srbije (Sl. glasnik RS, br. 111/09, 92/11, 93/12) i “Uputstvom o metodologiji za izradu procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama” (Sl. glasnik RS broj 96/2012).
Lica koja budu prisustvovala stručnoj obuci, stiču uslove, da na osnovu stečenih znanja, polažu stručni ispit pred komisijom MUP-a u postupku licenciranja za izradu procene ugroženosti i izradu planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama i da se profesionalno bave poslovima vanrednih situacija.
Program obuke sadrži opšti i posebni deo, a predavači su istaknuti stručnjaci u oblasti procene ugroženosti, izrade planova zaštite i spasavanja i upravljanja u vanrednim situacijama.
Stručna obuka traje 5 dana (30 nastavnih časova)

Eventualno odstupanje može nastati zbog neblagovremenog formiranja grupe. Nastava počinje po formiranju grupe polaznika, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni, kao i o adresi održavanja.

Cena stručne obuke iznosi 25.000,00 dinara bez PDV-a.

Organizator nije u sistemu PDV.

Za detaljnije informacije možete se obratiti koordinatoru obuke Komazec Nenadu, kontakt telefon: 069/26-12-973. (Licenca broj 00024)


Upis na kurs štampanim obrascem:Program kursa:


Upis na kurs -Niš jun 2016-

Polja obeležena sa * su obavezna