STRUČNA OBUKA – priprema za polaganje stručnog ispita za procenu rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća

Loading Map....

Datum/Vreme
Datum - 07/06/2016 - 09/06/2016
17:00 - 21:00

Lokacija
Jagodina

Kategorija


Poštovani,
pozivamo Vas na stručnu obuku za osposobljavanje lica za izvršavanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i polaganje stručnog ispita za procenu rizika na radnom mestu i u radnoj okolini.
U cilju osposobljavanja izabranih lica za izvršavanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, S4 GLOSEC Globalna bezbednost doo i REGIONALNA ASOCIJACIJA ZA BEZBEDNOST I KRIZNI MENADžMENT“ organizuju STRUČNU OBUKU za sticanje znanja u vezi sa praktičnim osposobljavanjem lica za obavljanje poslova procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini.
Stručna obuka se organizuje u skladu sa Zakonom o radu (Službeni glasnik RS, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) i Pravilnikom o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini (Službeni glasnik RS, br. 72/2006, 84/2006 – ispr. i 30/2010).
Lica koja budu prisustvovala stručnoj obuci, stiču uslove, da na osnovu stečenih znanja, polažu stručni ispit pred komisijom Ministarstva rada i socijalne politike u vezi sa izradom procene rizika na radnim mestima i radnoj okolini i da se profesionalno bave poslovima bezbednosti i zdravlja na radu.
Program obuke sadrži opšti i posebni deo, a predavači su istaknuti stručnjaci u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
Stručna obuka traje 3 dana (18 nastavnih časova)

Eventualno odstupanje može nastati zbog neblagovremenog formiranja grupe. Nastava počinje po formiranju grupe polaznika, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni, kao i o adresi održavanja.

Cena stručne obuke iznosi 25.000,00 dinara bez PDV-a.

Organizator nije u sistemu PDV.

Za detaljnije informacije možete se obratiti koordinatoru obuke Komazec Nenadu, kontakt telefon: 069/26-12-973. (Licenca broj 00024)


Upis na kurs štampanom prijavom:Program obuke:


Upis na kurs -Jagodina jun 2016-

Polja obeležena sa * su obavezna