STRUČNA OBUKA – priprema za polaganje stručnog ispita za procenu rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

obuka1
Loading Map....

Datum/Vreme
Datum - 13/12/2016 - 15/12/2016
09:30 - 15:00

Lokacija
GloSec

Kategorija


slika-pismo

Poštovani,

pozivamo Vas na stručnu obuku za osposobljavanje lica za izvršavanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i polaganje stručnog ispita za procenu rizika na radnom mestu i u radnoj okolini.
U cilju osposobljavanja izabranih lica za izvršavanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, S4 GLOSEC Globalna bezbednost doo i REGIONALNA ASOCIJACIJA ZA BEZBEDNOST I KRIZNI MENADžMENT“ organizuju STRUČNU OBUKU za sticanje znanja u vezi sa praktičnim osposobljavanjem lica za obavljanje poslova procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini.
Stručna obuka se organizuje u skladu sa Zakonom o radu (Službeni glasnik RS, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) i Pravilnikom o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini (Službeni glasnik RS, br. 72/2006, 84/2006 – ispr. i 30/2010).
Lica koja budu prisustvovala stručnoj obuci, stiču uslove, da na osnovu stečenih znanja, polažu stručni ispit pred komisijom Ministarstva rada i socijalne politike u vezi sa izradom procene rizika na radnim mestima i radnoj okolini i da se profesionalno bave poslovima bezbednosti i zdravlja na radu.
Program obuke sadrži opšti i posebni deo, a predavači su istaknuti stručnjaci u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
Stručna obuka traje 3 dana (18 nastavnih časova).

Kandidati za obuku treba da popune Prijavu za stručnu obuku, koja je data u prilogu i pošalju na e-mail office@glosec.rs nakon čega će biti kontaktirani radi dostavljanja svih neophodnih informacija u vezi sa stručnom obukom.
Obuka je planirana od 13. do 15.12.2016. godine u vremenu od 09.30 do 15.00. časova u Beogradu.
Eventualno odstupanje može nastati zbog neblagovremenog formiranja grupe. Nastava počinje po formiranju grupe polaznika, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni, kao i o mestu održavanja.
Cena stručne obuke iznosi za Beograd 30.000,00 dinara bez PDV-a.
Organizator nije u sistemu PDV.

Za detaljnije informacije možete se obratiti koordinatoru obuke Milici Mladenović, kontakt telefon: 061/195-97-45.

direktor

Milica Mladenović

Prilog:

1. Prijava za stručnu obuku
2. Tematska razrada programa.