PRIPREMA ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja- O1

obuka1
Loading Map....

Datum/Vreme
Datum - 05/12/2016 - 10/12/2016
09:30 - 15:00

Lokacija
GloSec

Kategorija


slika-pismo

Poštovani,
Pozivamo Vas na stručnu obuku za vršenje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.
U cilju osposobljavanja izabranih lica za izvršavanje ovih poslova po ovlašćenju MUP-a broj 3/04, “S4 GLOSEC GLOBALNA BEZBEDNOST” u Beogradu, organizuje STRUČNU OBUKU za sticanje znanja u vezi sa obavljanjem poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.
Stručna obuka se organizuje u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju Republike Srbije (Sl. glasnik RS, br. 111/09, 92/11, 93/12) i podzakonskom regulativom.
Lica koja budu prisustvovala stručnoj obuci, stiču uslove, da na osnovu stečenih znanja, polažu stručni ispit pred komisijom MUP-a u postupku licenciranja za obavljanje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja i da se profesionalno bave ovim poslovima.
Program obuke sadrži sve elemente i tematske celine, definisane Pravilnikom o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja (Službeni glasnik RS broj 117/2014)
Stručna obuka traje 6 dana (36 nastavnih časova) prema Tematskoj razradi programa, u prilogu.
Kandidati za obuku treba da popune Prijavu za stručnu obuku, koja je data u prilogu i pošalju na e-mail office@glosec.rs nakon čega će biti kontaktirani radi dostavljanja svih neophodnih informacija u vezi sa stručnom obukom.
Obuka je planirana u terminu od 5-10.12.2016. u Beogradu.
Eventualno odstupanje može nastati zbog neblagovremenog formiranja grupe. Nastava počinje po formiranju grupe polaznika, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni, kao i o mestu održavanja.
Cena stručne obuke iznosi 25.000,00 dinara bez PDV-a. Organizator nije u sistemu PDV.

Za detaljnije informacije možete se obratiti koordinatoru obuke Milici Mladenović, kontakt telefon: 061/195-97-45.

 

direktor

Milica Mladenović

Prilog:

1. Prijava za stručnu obuku
2. Tematska razrada programa.

__________________________________________________________________________________________
S4 GLOSEC Globalna bezbednost d.o.o. je registovano kod APR RS rešenjem broj BD 105844/2015 – Matični broj:
21156876 – PIB: 109295105 – Delatnost privrednog društva: 7490.
Računi kod Rajfajzen banke: RSD 265607031000049113, DEVIZNI 265014000001294742
_________________________________________________________________________________________