PRIPREMA ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA PROCENU RIZIKA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I DRUGIH NESREĆA

obuka1
Loading Map....

Datum/Vreme
Datum - 21/12/2016 - 26/12/2016
09:30 - 15:00

Lokacija
GloSec

Kategorija


slika-pismo

Poštovani,
Pozivamo Vas na stručnu obuku za osposobljavanje lica za izvršavanje poslova zaštite i spasavanja i polaganje stručnog ispita za dobijanje licence za izradu Procene ugroženosti i Planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama.
U cilju osposobljavanja izabranih lica za izvršavanje poslova zaštite i spasavanja, “S4 GLOBALNA BEZBEDNOST” i „REGIONALNA ASOCIJACIJA ZA BEZBEDNOST I KRIZNI MENADžMENT“ u Beogradu, organizuju STRUČNU OBUKU za sticanje znanja u vezi sa planiranjem i sprovođenjem preventivnih i operativnih mera i zadataka sistema zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama.
Stručna obuka se organizuje u skladu sa Zakonom o vanrednim situacijama Republike Srbije (Sl. glasnik RS, br. 111/09, 92/11, 93/12) i “Uputstvom o metodologiji za izradu procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama” (Sl. glasnik RS broj 96/2012).
Lica koja budu prisustvovala stručnoj obuci, stiču uslove, da na osnovu stečenih znanja, polažu stručni ispit pred komisijom MUP-a u postupku licenciranja za izradu procene ugroženosti i izradu planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama i da se profesionalno bave poslovima vanrednih situacija.
Program obuke sadrži opšti i posebni deo, a predavači su istaknuti stručnjaci u oblasti procene ugroženosti, izrade planova zaštite i spasavanja i upravljanja u vanrednim situacijama.
Stručna obuka traje 5 dana (30 nastavnih časova) prema Tematskoj razradi programa, u prilogu.
Kandidati za obuku treba da popune Prijavu za stručnu obuku, koja je data u prilogu i pošalju na e-mail office@glosec.rs nakon čega će biti kontaktirani radi dostavljanja svih neophodnih informacija u vezi sa stručnom obukom.
Obuka je planirana od 21. do 24.12. i 26.12. 2016. godine u vremenu od 09.30 do 15.00. časova u Beogradu.
Eventualno odstupanje može nastati zbog neblagovremenog formiranja grupe. Nastava počinje po formiranju grupe polaznika, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni, kao i o mestu održavanja.
Cena stručne obuke iznosi za Beograd 30.000,00 dinara bez PDV-a.
Organizator nije u sistemu PDV.

Za detaljnije informacije možete se obratiti koordinatoru obuke Milici Mladenović, kontakt telefon: 061/195-97-45.

 

direktor

Milica Mladenović

Prilog:

1. Prijava za stručnu obuku
2. Tematska razrada programa.