Dec 2016

Datum/Vreme Događaj
21/12/2016 - 26/12/2016
09:30 - 15:00
PRIPREMA ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA PROCENU RIZIKA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I DRUGIH NESREĆA
GloSec, Beograd
13/12/2016 - 15/12/2016
09:30 - 15:00
STRUČNA OBUKA - priprema za polaganje stručnog ispita za procenu rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
GloSec, Beograd
09/12/2016
09:30 - 15:00
Seminar: JAVNE NABAVKE I PROBLEMI U NABAVKAMA PROIZVODA I USLUGA U SISTEMU ZAŠTITE I SPASAVANjA
GloSec, Beograd
05/12/2016 - 10/12/2016
09:30 - 15:00
PRIPREMA ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja- O1
GloSec, Beograd

Sep 2016

Datum/Vreme Događaj
29/09/2016 - 30/09/2016
10:00 - 18:00
Konferencija „Bezbednost za budućnost 2016”
Obrenovac, Obrenovac Srbija
12/09/2016 - 16/09/2016
09:30 - 15:00
STRUČNA OBUKA - priprema za polaganje stručnog ispita za procenu rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća
Beograd, Beograd Srbija

Aug 2016

Datum/Vreme Događaj
30/08/2016 - 01/09/2016
16:00 - 20:00
STRUČNA OBUKA - priprema za polaganje stručnog ispita za procenu rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
Beograd, Beograd Srbija

Jun 2016

Datum/Vreme Događaj
17/06/2016 - 19/06/2016
09:30 - 14:00
STRUČNA OBUKA - priprema za polaganje stručnog ispita za procenu rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
Niš, Niš
13/06/2016 - 17/06/2016
09:30 - 15:00
STRUČNA OBUKA - priprema za polaganje stručnog ispita za procenu rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća
Niš, Niš
07/06/2016 - 09/06/2016
17:00 - 21:00
STRUČNA OBUKA - priprema za polaganje stručnog ispita za procenu rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća
Jagodina, Jagodina
1 2