Edukacija svih kategorija lica

Organizovanje i realizacija edukacija svih kategorija lica za obavljanje poslova
bezbednosti i kriznog menadžmenta

Podrška menadžmentu organizacije

Podrška menadžmentu organizacije u izgradnji i održavanju potrebnog nivoa bezbednosne kulture kroz različite vrste edukacija

Kondiciona i inovirana obuka

Planiranje, priprema i realizacija kondicionih i inoviranih obuka i osposobljavanja u skladu sa razvojem naučnih dostignuća i praktičnih rešenja.

1
1