Format Gallery

3

Obuka grupe polaznika u skladu sa novom Metodologijom za izradu Procene ugroženosti i plana zaštite i spasavanja

By | Kursevi | No Comments

U centru za obuku u oblasti zaštite i spasavanja Glosec Akademije, izvedena je još jedna obuka  grupe polaznika u skladu sa novom Metodologijom za izradu Procene ugroženosti i plana zaštite i spasavanja (Službeni glasnik RS broj 18/17).

Obuka je uspešno izvedena u dinamičnoj razmeni iskustava predavača i polaznika.

U narednom periodu nastavljamo sa obukama, kako bismo pomogli u stavaranju neophodnih uslova za izradu dokumenata Procene i Plana u skladu sa novim zahtevima.

11

Obuka lica za polaganje stručnog ispita za sticanje licence MUP-a za vršenje poslova privatnog obezbeđenja

By | Kursevi | No Comments

U prostorijama Centra za obuku, službenika privatnog obezbeđenja GLOSEC Akademije, realizovana je  obuka lica od 20.10. 2016. godine, u cilju pripreme, za polaganje stručnog ispita za sticanje licence MUP-a za vršenje poslova privatnog obezbeđenja. Kroz interaktivan rad i uz visok stepen komunikacije predavača sa polaznicima, ostvaren je cilj obuke. Po završetku obuke, polaznici dobijaju potvrdu o obučenosti.