Procena ugrozenosti

IMG_20170425_185745

Obuka prve grupe polaznika u skladu sa novom Metodologijom za izradu Procene ugroženosti

Od | Kursevi | Nema komentara
U centru za obuku u oblasti zaštite i spasavanja, Glosec Akademije, izvedena je obuka prve grupe polaznika u skladu sa novom Metodologijom za izradu Procene ugroženosti i plana zaštite i spasavanja (Službeni glasnik RS broj 18/17).
Obuci su prisustvovali polaznici koji su dobili licencu MUP, ali imaju potrebe da čuju novi pristup u izradi planskih dokumenata.
Obuka je uspešno izvedena u dinamičnoj razmeni iskustava predavača i polaznika. Sada već značajna iskustva polaznika u izradi ovih dokumenata daju ovakvim obukama, veću dozu profesionalne razmene mišljenja.
U narednom periodu nastavljamo sa obukama, kako bismo pomogli u stavaranju uslova za izradu dokumenata Procene i Plana u skladu sa novim zahtevima.
procena1

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА ПРЕМА НОВОЈ МЕТОДОЛОГИЈИ

Od | Kursevi | Nema komentara

Поштовани,
Позивамо Вас на стручну обуку за оспособљавање лица за извршавање послова заштите и спасавања и за израду Процене угрожености и Планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама према новој методологији.
У циљу оспособљавања изабраних лица за извршавање послова заштите и спасавања, S4 GLOSEC Globalna bezbednost у Београду, организују СТРУЧНУ ОБУКУ за стицање знања у вези са планирањем и спровођењем превентивних и оперативних мера и задатака система заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.
Стручна обука се организује у складу са Законом о ванредним ситуацијама Републике Србије (Сл. гласник РС, бр. 111/09, 92/11, 93/12) и НОВИМ “Упутством о методологији за израду процене угрожености и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама” (Сл. гласник РС број 18/17).
Програм обуке садржи општи и посебни део, а предавачи су истакнути стручњаци у области процене угрожености, израде планова заштите и спасавања и управљања у ванредним ситуацијама.
Стручна обука траје 3 дана (18 наставних часова) према Тематској разради програма, у прилогу.
Кандидати за обуку треба да попуне Пријаву за стручну обуку, која је дата у прилогу и пошаљу на e-mail office@glosec.rs након чега ће бити контактирани ради достављања свих неопходних информација у вези са стручном обуком.
Термине обука можете видети на: http://glosec.rs/kalendar-obuke/
Евентуално одступање може настати због неблаговременог формирања групе. Настава почиње по формирању групе полазника, о чему ћете бити благовремено обавештени, као и о месту одржавања.
Цена стручне обуке износи 15 000,00 динара без ПДВ-а.
Организатор није у систему ПДВ.
За детаљније информације можете се обратити координатору обуке Милици
Младеновић, контакт телефон: 069/195-97-45.

директор
Милица Младеновић

Прилог:

1. Пријава за стручну обуку
2. Тематска разрада програма.