Polaganje stručnog ispita za sticanje licence za procenu ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća

b2

U prostorijama Centra za obuku u oblasti zaštite i spasavanja S4 Akademije, realizovana je petodnevna obuka lica, od 20. do 24. 2. 2017. godine, u cilju pripreme, za polaganje stručnog ispita za sticanje licence za procenu ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća pred komisijom MUP-a. Kroz interaktivan rad i uz visok stepen komunikacije predavača sa polaznicima, ostvaren je cilj obuke.