Obuka prve grupe polaznika u skladu sa novom Metodologijom za izradu Procene ugroženosti

IMG_20170425_185745
U centru za obuku u oblasti zaštite i spasavanja, Glosec Akademije, izvedena je obuka prve grupe polaznika u skladu sa novom Metodologijom za izradu Procene ugroženosti i plana zaštite i spasavanja (Službeni glasnik RS broj 18/17).
Obuci su prisustvovali polaznici koji su dobili licencu MUP, ali imaju potrebe da čuju novi pristup u izradi planskih dokumenata.
Obuka je uspešno izvedena u dinamičnoj razmeni iskustava predavača i polaznika. Sada već značajna iskustva polaznika u izradi ovih dokumenata daju ovakvim obukama, veću dozu profesionalne razmene mišljenja.
U narednom periodu nastavljamo sa obukama, kako bismo pomogli u stavaranju uslova za izradu dokumenata Procene i Plana u skladu sa novim zahtevima.