Monthly Archives: September 2017

3

Obuka grupe polaznika u skladu sa novom Metodologijom za izradu Procene ugroženosti i plana zaštite i spasavanja

By | Kursevi | No Comments

U centru za obuku u oblasti zaštite i spasavanja Glosec Akademije, izvedena je još jedna obuka  grupe polaznika u skladu sa novom Metodologijom za izradu Procene ugroženosti i plana zaštite i spasavanja (Službeni glasnik RS broj 18/17).

Obuka je uspešno izvedena u dinamičnoj razmeni iskustava predavača i polaznika.

U narednom periodu nastavljamo sa obukama, kako bismo pomogli u stavaranju neophodnih uslova za izradu dokumenata Procene i Plana u skladu sa novim zahtevima.